• Početna
 • Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

WEBINAR – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora, posvećen jednoj od najspornijih tema u praksi, u vezi koje su naši korisnici postavili najveći broj pitanja.

Koncipiran je tako da pored zakonske regulative o godišnjem odmoru daje odgovore na brojna konkretna pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava na godišnji odmor sa posebnim osvrtom na specifičnosti u ostvarivanju ovog prava u ustanovama obrazovanja i vaspitanja:
 • Korišćenje starog GO nakon 30 juna.
 • Da li se GO mora koristiti u delovima?
 • Da li dužina GO zavisi od procenta radnog angažovanja?
 • Da li zaposleni koji je dug vremenski period bio na bolovanju ili npr. porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora?
 • Korišćenje godišnjeg odmora nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme produženog za period porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
 • Da li naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor zavisi od krivice poslodavca?
 • Da li zaposlenom može biti isplaćena naknada štete umesto korišćenja godišnjeg odmora odnosno ukoliko ne iskoristi stari GO do 30. juna?
 • Da li zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni GO kod privremenih i povremenih poslova?
 • Da li naknada štete za neiskorišćeni GO postoji i kod srazmernog GO ili podrazumeva samo zaposlenog koji ima pravo na pun GO?
 • Da li se GO mora koristiti isključivo za vreme raspusta?

Potrudili smo se da pored relevantnih odredaba, za odgovore na pitanja priložimo i odgovarajuću sudsku praksu kao dodatnu potvrdu ispravnosti zauzetih stavova, a sve u cilju Vašeg postupanja u zakonskim okvirima.

Pomenuti webinar je dostupan bez kotizacije za pretplatnike – standard paketa Prosvetni Pravni Savetnik od 01.09.2021.

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.