• Početna
  • Komentari
  • Kratak vodič za pojašnjenje obaveza u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Kratak vodič za pojašnjenje obaveza u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

U skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) sva privredna društva dužna su da donesu i dostave nadležnom arhivu prepis arhivske knjige do 30. aprila 2022. godine. Pored toga postoji obaveza i u pogledu donošenja drugih akata.

1. Najpre donosite akte kojima uređujete rukovođenje arhivskom građom:

opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala i

• opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Arhivator

Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa novim zakonom
• Elektronsko skladištenje svih vrsta ulaznih i izlaznih dokumenata
• Svi akti potrebni za izvršavanje zakonske obaveze
• Pravne konsultacije u vezi obaveza arhiviranja

Ovi akti se donose u vidu pravilnika kojima uređujete postupanje sa dokumentima nastalim u vašem radu koji se trajno čuvaju, ali i drugim dokumentima vezanim za vaše poslovanje, u štampanom i elektronskom obliku (od npr. dokumentacije vezane za radne odnose, dokumentacije koju podnosite APR, faktura, raznih evidencija, finansijskog poslovanja…).

2. Zatim, dužni ste da sačinite Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, koju morate dostaviti nadležnom arhivu (u svom gradu ili opštini).

Ovim aktom uređujete vrste arhivske građe i dokumenta nastalih u vašem radu i navodite rokove njihovog čuvanja (veliki broj rokova određen je raznim propisima, a druge rokove određujete sami).

Nadležnom arhivu dostavljete ovu listu, a nakon što dobijete saglasnost od arhiva na Listu kategorija, sastavljate Arhivsku knjigu koju takođe dostavljate vašem nadležnom arhivu, odnosno njen prepis.

3. Arhivska knjiga je osnovna evidencija o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u vašem radu. Ona obuhvata popis dokumentacije od godine vašeg osnivanja zaključno sa poslednjom završenom kalendarskom godinom i obuhvata celokupnu dokumentaciju. Arhivska knjiga se ne zaključuje na kraju godine, već se neprekidno vodi, a svake godine arhivu se dostavlja dopuna.

U nju upisujete npr. godinu nastanka arhivske građe i njen kratki sadržaj, oznaku, rok čuvanja, količinu, prostor gde je čuvate i druge podatke.

4. Konačno, zakonom je propisana i obaveza da osigurate TRAJNO čuvanje arhivske građe u elektronskom obliku, a pri tom se određeni dokumenti moraju čuvati SVAKODNEVNO.

Šta ovo zapravo znači – znači da ste prema zakonu dužni da dokumente u elektronskom obliku čuvate u programu (softverskom rešenju), koji mora biti pouzdan, a pri tom propisano je i kako se čuvaju, odnosno evidentiraju elektronski dokumenti:

Evidentiraju se sledeći podaci: vaš matični broj, odnosno JMBG; naziv, sedište, odnosno prebivalište; organizaciona jedinica; ovlašćeno lice; jedinstvena oznaka dokumenta; broj, vrsta i opis dokumenta; izvorni oblik: papirni, odnosno elektronski; format u kome se dokument čuva; datum nastanka, odnosno potpisivanja i/ili pečatiranja; broj kvalifikovanog elektronskog sertifikata; rok čuvanja; datum arhiviranja i drugi podaci.

Za neizvršenje ovih obaveza predviđene su velike prekršajne kazne od 50.000 do 2.000.000 dinara.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: