Status direktora čiji je postupak za razrešenje započet po odredbama novog zakona

Ako je direktor ustanove rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razrešen dana 19.02.2018. godine, nesporno je da je razrešen u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017 – dalje: ZOSOV) koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine.

Imajući u vidu da je postupak za razrešenje direktora započet po odredbama ZOSOV, mišljenja smo da bi trebalo shodno primeniti odredbe člana 124. st. 3. i 4. ZOSOV, a što bi u konkretnom slučaju značilo da se direktor ukoliko mu miruje radni odnos, raspoređuje na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti njegovog obrazovanja, a ukoliko takvih poslova nema, ostvaruje prava kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa zakonom.

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-00033/2018-04 od 1. marta 2018. god.)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: