Aktivna legitimacija za utvrđivanje prava stanovanja

RODITELJ KOME JE DETE POVERENO I KOJI SAMOSTALNO VRŠI RODITELJSKO PRAVO NEMA IZVORNO PRAVO STANOVANJA NA STANU U SVOJINI DRUGOG RODITELJA KOME DETE NIJE POVERENO VEĆ TO PRAVO IMA SAMO UZ DETE I U NJEGOVOM NAJBOLJEM INTERESU. U SKLADU SA NAVEDENIM RODITELJ KOME JE DETE POVERENO I KOJI SAMOSTALNO VRŠI RODITELJSKO PRAVO NEMA AKTIVNU LEGITIMACIJU ZA UTVRĐENJE I USTANOVLJENJE PRAVA STANOVANJA U KORIST DETETA, VEĆ JE U PARNICI AKTIVNO LEGITIMISANO DETE, ČIJE JE TO IZVORNO PRAVO.

Iz obrazloženja:

Pobijanom presudom utvrđeno je pravo stanovanja mlt. A.Đ. na jednoiposobnom stanu tuženog u Novom Sadu, ul. P. broj 10, površine 56m2, do punoletstva deteta. Tužilja je oslobođena obaveze plaćanja takse na tužbu i presudu.

Pobijanom presudom sud utvrđuje da stranke iz bračne zajednice imaju jedno dete. mlt. A.Đ. rođenu 18.03.2016. godine. U toku trajanja bračne zajednice parnične stranke su sa zajedničkim detetom živele u jednoiposobnom stanu tuženog broj 21, površine 56 m2, u Novom Sadu, ul. P. broj 10. Zajednica života stranaka je prestala 17.09.2016. godine, kada je tuženi napustio stan i preselio se kod svojih roditelja, dok u stanu i sada žive tužilja i mlt. kćerka stranka A.Đ. Delimičnom presudom Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. broj P2- 1813/16 od 26.04.2017. godine, pravnosnažno je razveden brak stranaka i mlt. A.Đ. poverena na staranje i samostalno vršenje roditeljskog prava majci.

Prema odredbi člana 194 stav 1 Porodičnog zakona, dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo imaju pravo stanovanja na stanu čiji je vlasnik drugi roditelj deteta, ako dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo nemaju pravo svojine na useljivom stanu. Iz navedene zakonske odredbe nesumnjivo proizilazi da roditelj kome je dete povereno i koji (samostalno) vrši roditeljsko pravo nema izvorno pravo stanovanja na stanu u svojini drugog roditelja ( kome dete nije povereno) već to pravo ima samo uz dete i u njegovom najboljem interesu. Sa navedenog razloga tužilja kao roditelj kome je mlt. dete stranaka povereno i koja samostalno vrši roditeljsko pravo nema aktivnu legitimaciju za utvrđenje i ustanovljenje prava stanovanja u korist mlt. deteta, već je u parnici aktivno legitimisano mlt. dete stranaka, čije je to izvorno pravo ( a koga u parnici zastupa tužilja kao njegov zakonski zastupnik). Kako je tužilja tužbu podnela u svoje ime, a ne u ime mlt. deteta stranaka kao njen zakonski zastupnik, žalbeni sud je pobijanu presudu preinačio i zahtev tužilje odbio.

Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž2 64/2018 od 26. aprila 2018. god.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: