Ž.Serdar, advokat, Beograd

Zadovoljstvo mi je da izrazim veliku zahvalnost Vašoj kompaniji
Zadovoljstvo mi je da izrazim veliku zahvalnost Vašoj kompaniji jer mi je u više navrata u trenucima kada mi je gorelo pod nogama, kada sam bio u nekakvoj stisci sa vremenom, kada sam imao potpuno nove, netipične za ove prostore i veoma složene advokatske situacije, na moju molbu pravovremenim angažmanom i uključenjem i doktora nauka-subspecijalista u određenoj pravnoj oblasti jako pomogla i oblikovala model, kako ja to zovem pelcer, koji nigde drugde nisam mogao pronaći, a sa kojim sam iz prve, bez ikakvih korekcija prošao solemnizaciju kod javnog beležnika. Najdublje poštovanje za kolegu Nikolu Aleksića.