Ž.Lukač, stečajni upravnik, Beograd

"Profi Obračun Kamata" pruža mogućnost i štampanja obračuna što se može iskoristiti u sudskim postupcima
Veoma sam zadovoljan programom "Profi Obračun Kamata". Isti najčešće koristim za proveru obračuna kamate koji se dostavljaju uz prijavu potraživanja poverilaca u stečajnom postupku. Primenjujem ga i kod obračuna kamata na neisplaćene zarade bivših zaposleih kod stečajnih dužnika. Pored svih ponuđenih programa za obračun kamate smatram da je "Profi Obračun Kamata" daleko najefikasniji jer pruža mogućnost i štampanja obračuna što se može iskoristiti u sudskim postupcima.