Z. Kostić, advokat, Beograd

Imam samo reči pohvale
Vec nekoliko godina koristim "on line" kompjutersku bazu podataka Profi Sistema. Zadovoljan sam! Što se pak tiče "on line" podrške, kontakata sa Vašim službenicima, imam samo reči pohvale. Želim Vam i dalje puno uspeha.