Z. Jevtić, sudski veštak, Požarevac

Izražavam spremnost i zadovoljstvo za nastavak dugogodišnje saradnje
Imajući u vidu da je Vaš sistem Profi Obračuna kamata sveobuhvatan (uključujći i planove otplata anuiteta kod banaka po zahtevu klijenata), permanenetno ažuran u odnosu na zakonodavnu regulativu u ovoj oblasti, sa transparentnim Uputstvom za njegovu primenu i korektnom cenom za Vaše usluge - izražavam spremnost i zadovoljstvo za nastavak dugogodišnje saradnje.