Z. Biorac, sudski veštak, Lazarevac

Prezadovoljan sam i preporučujem Vas svim mojim kolegama
Po prirodi posla veoma često, bar jednom nedeljno koristim aplikaciju Profi obračun kamate sto kao stalni susdski vestak privatno sto kao zaposleni u Sektoru za finansijsko-knjigovodstvene poslove u preduzeću u kome radim. Program omogućava komforan rad u izračunavanju svih vrsta kamata, štampanje obračuna i njihovo arhiviranje. Prezadovoljan sam i preporučujem ga svim mojim kolegama.