Vojna akademija Beograd, Major D. Radojković

Zovem se Dragan Radojković, zaposlen sam u Vojnoj akademiji u Beogradu i već više godina u svom radu koristim programski paket Propis Soft za olakšanu primenu propisa V6. Ovaj programski paket omogućava mi pristup svim propisima koji se donose na nivou Republike Srbije i nekih većih gradova u R. Srbiji. Program je urađen na veoma pristupačan način za same korisnike, te uz minimalno poznavanja rada na računaru korisnik se može lako snaći. Pretraga propisa u programu je jednostavna i može se vršiti po velikom broju parametara. Baze sadrže veoma veliki broj propisa, a i do onih propisa koji se ne nalaze u bazi lako se može doći kontaktiranjem Korisničke podrške, koja vam veoma brzo dostavlja traženi propis putem e-maila. U samom tekstu propisa, u članovima koji su zasenčeni, omogućen je pristup svim izmenama i dopunama ili sudskoj praksi koja ima veze sa ovim članom. Takođe, u tekstu propisa postoje linkovi ka starijim propisima, ukoliko se radi o izmenama i dopunama propisa. Prilikom izmena i dopuna propisa na kraju dokumenta stoje izmene koje su nastale u samom propisu. Takođe, program omogućuje kreiranje sopstvene baze u koju se smeštaju propisi, koji se najčešće koriste u radu. Tehnička podrška ovog paketa je na veoma visokom nivou, u jako kratkom vremenu na veoma stručan način rešavaju nastale probleme i dostavljaju potrebne podatke. Saradnja sa menadžmentom je za svaku pohvalu, u svakom trenutku trude se da korisnici budu zadovoljni sa pruženom uslugom. Preporučujem korišćenje programskog paketa Profi soft V.6 i drugih proizvoda Profi Sistem Com d.o.o, kao jedne veoma ozbiljne firme. Nećete se pokajati!