V. Milović, sudski veštak, Obrenovac

Mogu svakom da vas preporučim
Vi imate bolju evidenciju od kad potiče naša saradnja, ja o tome više ne vodim računa ali svake godine nastavljam dalje dokle god se bavim ovim poslom. Prošle godine sam kao poklon kupila Vaš paket svojoj rođaki koja je takođe na spisku stalnih veštaka. Mogu svakom da vas preporučim i da kažem da za svako pojašnjenje koje sam tražila vezano za primenu programa da sam ga i dobila kroz Vašu tehničku podršku.