V.Grujin, ekonomski veštak, Vršac

Cene Vaših usluga u odnosu na proizvod koji nudite, Vas preporučuju
Kao ekonomski veštak čiji obračun kamata mora da bude pre svega tačan, na vreme i pouzdan preporučujem firmu Profi Sistem DOO. U toku pet godina naše saradnje, uvek ste bili otvoreni za sve konstruktivne predloge, dva puta ste modifikovali program kako bi odgovorio na sve zadatke ekonomskih veštačenja. Dobar program Profi obračun kamata sa Vašim partnerskim odnosom prema komitentima je doveo do toga da nikad nisam ni tražio druge programe na tržištu. Cene Vaših usluga u odnosu na proizvod koji nudite, Vas preporučuju.