Turistička organizacija Grada Novog Sada

Nadam se da ćete zadržati isti nivo kvaliteta u svim segmentima programa koji nudite
Kao Vaš novi korisnik a raniji dugogodišnji korisnik konkurentskog programa mogu da kažem da su moja iskustva pozitivna. Softver za praćenje pravnih propisa i javnih nabavki je vrlo logično organizovan. Veze između dokumenata su jednostavne i dobro pokrivene pojmovima za pretragu. Koliko sam video ažurni ste u praćenju promena u propisima. Takođe, mogu da pohvalim ažurnost i stručnost prilikom davanja mišljenja i tumačenja odredbi pravnih propisa a po posebnim zahtevima koje sam dostavljao putem mejla. Sve u svemu za sada imam samo pohvale. Nadam se da ćete zadržati isti nivo kvaliteta u svim segmentima programa koji nudite. Želim Vam uspeh u daljem radu.