Tehnička škola Železnik, Beograd, G. Salatić Gajić – sekretar

Krase Vas efikasnost, efektivnost i stručnost
Saradnja sa VAMA je bila vrlo uspešna. Krase Vas efikasnost, efektivnost i stručnost. Očekujem i dalje uspešnu saradnju.