S. Stojanovic, advokat, Požarevac

Veoma sam zadovoljan saradnjom sa Vama, kao i bazom podataka koje dostavljate
Kao advokat veoma sam zadovoljan saradnjom sa Vama, kao i bazom podataka koje dostavljate, što mi veoma pomaže u radu.