S. Stevanović, advokat, Ljig

Dobra strana Vaše poslovne politike je povoljna cena Vaših usluga
Korisnik sam Vaših usluga više od deset godina i moja iskustva za sve vreme trajanja međusobne saradnje su samo pozitivna. Pri tome mislim na Vašu stručnost, ekspeditivnost, i izrazitu korektnost i ljubaznost. Vaš paket propisa i sam program Propis Soft omogućava i onim korisnicima, koji nisu najvičniji pravnoj informatici, da se bez ikakvih teškoća koriste ponudom koju Vaš program pruža. Navedeni program sadrži sve ono što je potrebno za redovno poslovanje advokata ali i ostalih pravosudnih radnika. Baza propisa kojom raspolaže Propis Soft je obimna, redovno ažurirana, a Vaša tehnička služba redovno obaveštava korisnike o najnovijim izmenama propisa i sudske prakse i korektno pruža tehničku podršku nama korisnicima Vaših usluga. Vaš časopis Advokatska kancelarija je izuzetno dobar sa dobro izvršenom selekcijom aktuelne pravne problematike, stručno obrađene od strane Vaših saradnika. Pored navedenih kvaliteta, dobra strana Vaše poslovne politike je prihvatljiva i povoljna cena Vaših proizvoda tj. usluga. Imajući u vidu moja dosadašnja iskustva u našoj međusobnoj saradnji, spreman sam da je nastavim i ubuduće i ponudu Vaših proivoda tj. usluga preporučujem ostalim kolegama.