S. Stevanović, advokat, Ljig

Vaš časopis Advokatska kancelarija je izuzetno dobar sa dobro izvršenom selekcijom aktuelne pravne problematike, stručno obrađene od strane Vaših saradnika.