S. Stanković, advokat, Beograd

Nadam se da će kvalitet koji sada imaju ostati i dalje
Kao korisnik Profisistema mišljenja sam da je veoma koristan za advokate, ažuran u praćenju novih zakona, stavova i mišljenja sudova tako da sam ga uvek kada sam imala prilike preporućivala drugim kolegama. Nadam se da će kvalitet koji sada imaju ostati i dalje.