S. Reža, advokat, Pančevo

Izražavam veliko poštovanje i zahvalnost za Vaš trud da uvek budete ažurni
Kao dugogodišnji korisnik i pretplatnik na vaše programe propisa i obračuna kamata kao i časopisa Advokatska kancelarija izražavam veliko poštovanje i zahvalnost za Vaš trud da uvek budete ažurni u praćenju kako propisa,aktuelnih mišljenja i sudske prakse, odluka Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda što mi mnogo pomaže u svakodnevnom radu. Mislim da su kako program propisa tako i obračuna kamata vrlo laki za korišćenje sa dovoljno opcija i za korisnike koji nisu previše upućeni u računarsku tehniku i sl. U ostalom i Vaša tehnička podrška je blagovremena i efikasna.