S.Rakić, advokat, Beograd

Zaista sjajan program
Sa zadovoljstvom koristim već više godina Vaš program koji je meni izuzetno lagan i prijemčiv za upotrebu. Sve vreme korišćenja nisam imao bilo kakav problem koji bi bio vezan za upotrebu programa ili koji bi mi pravio bilo kakve poteškoće. Kada se napred navedenom doda i činjenica dostave časopisa koji redovno dobijam, ja mogu dati samo reči pohvale. Zaista sjajan program.