S. Miljačić, sudski veštak, Beograd

Vaš sistem obračuna kamate je izuzteno lak za korišćenje a pri tom vrlo pouzdan
Vaš sistem obračuna kamate je izuzteno lak za korišćenje a pri tom vrlo pouzdan. Uvek je ažuran, pokriva vrlo dug vremenski period pa ne moram stalno da proveravam zakonske propise. Uputstvo za korišćenje programa je lako razumljivo i svakom omogućava da se ili podseti ili da brzo savlada korišćenje programa.