S. Maričić, sudski veštak, Kraljevo

Preduzeće Profi Sistem Com d.o.o. je pravi primer kako se osluškuju i prepoznaju potrebe korisnika
Rešenjem Ministarstva pravde br. .... imenovana sam za sudskog veštaka za ekonomsko - finasijsku oblast, uža specijalnost oblast zarada. Obračun visine iznosa za naknadu štete, u većini predmeta za veštačenje, podrazumeva i obračun pripadajuće kamate. U traganju za pouzdanim programom za obračun kamate uspostavljena je poslovna saradnja sa preduzećem Profi Sistem Com d.o.o. koja traje više od pet godina. Razvijali smo se zajedno i kroz stalno učenje i veliki rad prevazilazili početničke dileme i jednostavne programe. Sada je klijentima dostupno niz proizvoda i to u vidu programa za obračun zakonom propisanih kamatnih stopa, pratećih programa, propisa, primera iz sudske prakse, službenih mišljenja i tumačenja. Preduzeće Profi Sistem Com d.o.o. je pravi primer kako se osluškuju i prepoznaju potrebe korisnika i kako se unapređuje ponuda. Nadam se da ćemo, kao i do sada, uspešno sarađivati i napredovati.