S.i S. Mašović, advokati, Smederevo

Ocenjujem da uspešno radite svoj posao
Kao diplomirani pravnik i dugogodišnji advokat, ocenjujem da uspešno radite svoj posao, kako u pogledu kvaliteta Vašeg programskog paketa, tako i u pogledu odnosa prema svojim komitentima. Iako je ovo vreme elektronske ere, u potpunosti podržavam izdavanje štampane brošure "Advokatska kancelarija", pošto je ona za advokate vrlo korisna upravo zato što je u štampanoj formi i što se lako i brzo pregleda njen sadržaj koji prati aktuelnu problematiku. Pohvaljujem i Vašu ažurnost u pogledu najnovijih a bitnih sudskih odluka i praćenja sudske prakse u celini. Nastavite da budete aktuelni i zainteresovani za još napredniji program.