Reorganizacija d.o.o. Niš, Lj. Kostić – stečajni upravnik

Više godina koristim vaše usluge i ističem da sam vrlo zadovoljan
Više godina koristim vaše usluge i ističem da sam vrlo zadovoljan. Uredno pratite promene propisa, prikazujete sadržaj svog sajta na logičan i razumljiv način, pravilno ističete novosti. Program za obračun kamate je vrlo dobar i sveobuhvatan, a sadrži i uputstva koja pomažu u radu.