Ratar a.d. Pančevo, D. Drčelić

Program je lak za pregled i pretragu
Program je lak za pregled, pretragu, ima dobra opcija alarma, ažurni ste, tačni.