Radica Bukvić, Gradska biblioteka Priboj

Ljubaznost i profesionalnost ističem u prvom planu.
Imajući u vidu dosadašnju komunikaciju i saradnju sa korisničkom podrškom, mogu reći da sam vrlo zadovoljna. Ljubaznost i profesionalnost ističem u prvom planu.