R. Vujičić, advokat, Novi Beograd

Pristup svim propisima je brz, lak i precizan
Korisnik sam proizvoda Profi sistem-a već nekoliko godina. Kao advokat, bazu propisa koristim sa lakoćom. Pristup svim propisima je brz, lak i precizan, bilo da propis tražim po nazivu, bilo iz glasila u kom je objavljen. Posebno bih naglasila da su dostupne odluke iz sudske prakse, koje u mnogome mogu da olakšaju rad advokata. Štampano izdanje Advokatska kancelarija je časopis koji prati aktuelne odluke, propise i donosi komentare i mišljenja koja su za praksu i rad neophodni. “Profi sistem” je moja je preporuka koleginicama i kolegama.