R. Vujičić, advokat, Novi Beograd

Štampano izdanje Advokatska kancelarija je časopis koji prati aktuelne odluke, propise i donosi komentare i mišljenja koja su za praksu i rad neophodni. “Profi sistem” je moja je preporuka koleginicama i kolegama.