OU Ćićevac, Odeljenje za javne nabavke, N. Macić

Najvažnije je da postoji primetna tendencija da se korisniku izađe u susret
Ono što je najvažnije je da postoji primetna tendencija da se korisniku izađe u susret. Tako se gradi poverenje. A poverenje je ključ uspeha. Rezultat uspeha je zadovoljstvo.