OŠ “Vožd Karađorđe“ Aleksinac, S. Kostić- sekretar

Kao korisnik Vaših usluga, mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljna istim i to kako njihovim sadržajem, tako i raznovrsnošću. Koristim gotovo sve u ponudi: propise, komentare, modele, mišljenja, a ukoliko imam neku dilemu, šaljem pitanja i veoma brzo dobijam odgovor Vašeg pravnog tima. Mislim da pokrivate ako ne sve, onda gotovo sve iz oblasti pravnog funkcionisanja školskog sistema, a takođe iz oblasti radnih odnosa, kao i javnih nabavki, što je meni mnogo pomoglo. Nadam se i daljoj uspešnoj saradnji sa Vama.