O.Š. Nikola Tesla Dublje, Bogatić, R. Simić – sekretar

Sistem alarm je odličan
Sve pohvale na Vaš račun i PROFISISTEMA, već drugu godinu uspešno sarađujemo. Kao sekretar nemam primedbi, samo reči hvale, posebno u delu podrške koju nam pružate u što kraćem roku i na najbolji način. Sistem ALARM je odličan!