O. Macedonić- Žutić, advokat , Bečej

Program je lak za praćenje, razumljiv i obuhvata sve potrebno
Kako sam vise od 10 godina korisnik Vašeg programa za praćenje propisa, mogu da kazem da sam zadovoljna i da mi odgovara. Nažalost, ne stižem da koristim sve sto pruža i postoje opcije koje nisam iskoristila u punoj meri. No, program je lak za praćenje, razumljiv i obuhvata sve potrebno. Posebno cu istaći koliko je tehn.služba sjajna u saradnji jer sam imala situacije sa kvarom računara,ponovnim instaliranjem više puta. Uvek bez ikakvog problema. Sve opcije programa, posebno bih pomenula "obrasce",su vrlo jasno klasifikovane, lake za kretanje kroz program. Smatram da je cinjenica da sam klijent 10 godina dovoljna kao preporuka i podrška Propis Soft-u.