N. Ivanović, advokat, Novi Sad

Super zadovoljan
Super zadovoljan, kao jedan od prvih korisnika programa za praćenje propisa i kasnije za kamate, nemam nameru da VAS menjam.