Muzička škola Josip Slavenski, Beograd

Kao prvo želim da Vam se zahvalim na brzim odgovorima i podršci koju nam pružate. Izuzetno nam mnogo znači da razbijemo dileme koje nam se javljaju svakog dana.