Medifarm a.d. Beograd , V. Pajić

Ažurni ste po pitanju svih vrsta kamata tako da je tačnost obračuna 100 %
Ovim Vas obaveštavam da sam prezadovoljna Vašim programom za obračun kamata. Medifarm vodi knjigovodstvo za jos 11 preduzeća, većina su povezana pravna lica tako da smo prinuđeni zakonski da radimo obračun kamata. Zbog loše finansijske situacije mnogih preduzeća nisu u mogućnosti da plate iako simboličnu sumu i kupe program iako sam im savetovala jer je način obračuna jednostavan. Ažurni ste po pitanju svih vrsta kamata tako da je tačnost obračuna 100 %.