M. Tripković, advokat, Beograd

Posle višegodišnje saradnje mogu samo da govorim o Vašoj firmi s pozitivnim rečima
Posle višegodišnje saradnje mogu samo da govorim o Vašoj firmi s pozitivnim rečima, o poslovnosti, redovnom praćenju zakonodavne aktivnosti i probranim i korisnim primerima iz prakse svih sudova. Želim Vam uspeh na ambicioznom putu poslovnog napredovanja.