M. Tijanić, sudski veštak, Beograd

Veoma sam zadovoljan prilagođenošću proizvoda realnim zahtevima korisnika
Duže vreme koristim Vaš proizvod – Profi obračun kamata. Veoma sam zadovoljan prilagođenošću proizvoda realnim zahtevima korisnika, a posebno podrškom Vaših saradnika u pogledu pružanja objašnjenja i odgovora na specifična pitanja. Želim Vam uspeh i da nastavite sa razvojem.