M. Popović, advokat , Kladovo

Od kada koristim Vaše usluge, ne kupujem zakone i ne angažujem veštake ekonomske struke za obračun kamate u sudskim sporovima
Od samog početka rada Profisistema korisnik sam Vaših usluga za oblast prava i advokature. Koristim Propis Soft i pratim, u skladu sa strukom, zakonska i podzakonska akta, zajedno sa sudskom praksom i primerima. Od kada koristim Vaše usluge, ne kupujem zakone i ne angažujem veštake ekonomske struke za obračun kamate u sudskim sporovima. Zahvaljujem Vam na korektnoj saradnji, Vaš verni korisnik.