M. Pešut, sudski veštak, Novi Beograd

Doprinosite znatnoj uštedi vremena
Poslovima veštačenja aktivno sam počela da se bavim u ovoj godini iz razloga što sam do kraja prošle godine bila zaposlena, te mi poslovne obaveze nisu dozvoljavale paralelno obavljanje još jednog veoma ozbiljnog posla. Vaš program sam kupila čim je ponudjen, pošto sam duži period bila u dilemi da li otpočeti samostalno posao ili ne. Mišljenja sam da je program sveobuhvatan, kao i da rad u aplikacijama nije složen. Ono što mi se posebno dopalo je to što objavljujete stavove, mišljenja i tumačenja nadležnih organa vezano za obračun kamate, te time doprinosite znatnoj uštedi vremena nama koji koristimo Vaš program.