M. Pavičić, advokat, Beograd

Vaši proiozvodi u potpunosti zadovoljavaju profesionalne potrebe advokata
Kao dugogodišnji korisnik paketa PROPIS SOFT, PROFI OBRAČUN KAMATA i časopisa "Advokatska kancelarija", želim da pohvalim ažurnost koju ispoljavate u aktuelizaciji svih navedenih proizvoda. Što se tiče kvaliteta samih prozvoda, a sa profesionalnog aspekta se smatram pozvanim da mogu da dam ocenu istih, te imajući u vidu i činjenicu da sam korisnik i drugih sličnih servisa (drugih distributera sličnih usluga) što mi daje mogućnost komparacije, ukazujem Vam da Vaši proiozvodi u potpunosti zadovoljavaju profesionalne potrebe advokata kako u pogledu sistematizacije i pretrage važećih propisa, teko i u segmentu odabira sudske prakse, stručnih mišljenja i modela akata. Isto se odnosi i na odabir i aktuelnost stručnih tekstova sadržanih u časopisu "Advokatska kancelarija". Ujedno želim da vam ukažem da se u praksi sve češće susrećem sa obračunima kamata sadržanim u nalazima sudskih veštaka koji su sačinjeni korišćenjem Vašeg programa Profi obračuna kamata, što ukazuje da vam je poverenje ukazano i od ovog dela stručne javnosti. Što se tiče kontakata sa zaposlenima u vašem društvu, ističem maksimalno profesionalan odnos koji ispoljavaju prema korisnicima usluga. U ovo sam imao prilike da se više puta uvereim kada sam, usled promene računara, bio u prilici da kontaktiram vašu službu tehničke podrške, a i druge službe gde sam uvek nailazio na maksimalno ispoljenu ljubaznost i predusretljivost od strane zaposlenih. U očekivanju da ćete zadržati dosadašnji kvalitet i odnos prema korisnicima vaših usluga, srdačno Vas pozdravljam.