M. Gros, advokat, Subotica

Sa zadovoljstvom mogu da kažem da već više godina uspešno koristim Vašu bazu podataka
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da već više godina uspešno koristim Vašu bazu podataka koja se odnosi na evidenciju propisa i sudske prakse kao i program za računanje kamata. Programi su jednostavni za korišćenje, sveobuhvatni i ažurni.