Luka „Dunav“ AD Pančevo, S. Stanojković – finansije

Ne bih ja tu ništa menjala
Vaš program za obračun kamata koristim i jesam zadovoljna jer brzo dođem do obračuna sa pripadajućom kamatom za željeni period. Prosto u tri koraka do krajnje cifre i do sada nemam zamerki ni nekih konkretnih predloga za poboljšanje jer u principu odgovara mi sadašnja maska programa. Ne bih ja tu ništa menjala, najkraće rečeno.