Lj. Trailović, advokat, Kladovo

Zadovoljan sam ovim što do sada pružate
Zadovoljan sam ovim što do sada pružate. Jedino dugo traje proces promene pisma u ćirilicu ( možda je do mog aparata ).