Lj. Božović, sud.veštak ekonom.struke, Beograd

Najiskrenije Vas preporučujem kolegama i firmama u kojim radim veštačenja
Malo je reći da sam zadovoljna saradnjom sa Vašom firmom. Vašim programom sam prezadovoljna. Olakšali ste mi život. Najiskrenije Vas preporučujem kolegama i firmama u kojim radim veštačenja. Pozdravljam Vas i želim vam još više uspeha u budućem radu!