JP Vodovod Vranje, Odeljenje za javne nabavke, G. Stamenković

Mogu da kažem da sam imala veliku sreću sto imam priliku da sarađujem sa Vama, imajući u vidu ozbiljnost posla koji radim, a to su javne nabavke. Zahvalna sam što znam da mi je Vaša kuća podrška (savetima i konsultacijama) u trenucima kada imam dilemu ili neku nejasnoću. U poslu kao i u żivotu važno je da imate na koga da se oslonite! Ja znam da ću na Vas moći i ubuduće da računam.