JKP Zelenilo, Beograd, M. Krneta – finansijska služba

Imamo obostranu saradnju na izuzetnom nivou
Već duži period smo klijent PROFISISTEMA - korišćenje programa kamata. Ovim putem želimo da Vas informišemo da imamo obostranu saradnju na izuzetnom nivou.