JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac, N. Jočić

Imam odlično iskustvo u radu sa Vašom kućom
Sa vašom kućom, kao sudski veštak i stečajni upravnik, imam veoma dobro, mogu čak reći i odlično iskustvo u radu. Veoma sam zadovoljan načinom komunikacije i razjašnjenja nejasnoća i nepoznanica koje se u radu javljaju. Želim vam da tako nastavite.