JKP „Subotička toplana“ , Subotica, M. Opsenica-Vojvodić

Imamo odličnu saradnju sa Profi Sistemom
Imamo odličnu saradnju sa Profi Sistemom. Posebne pohvale na ažurnoj bazi propisa, prakse i modela koji su od velike koristi u svakodnevnom radu sa posebnim osvrtom na oblast javnih nabavki i radnih odnosa. Naročito treba istaći saradnju sa tehničkom podrškom.