JKP Parking servis Čačak , S. Savić – pravnik

Vaša ponuda je kratka, jasna i ekonomski isplativa
Dosadašnja saradnja je izvanredna. Kao čovek od dugogodišnjeg radnog iskustva moram posebno pohvaliti Vašu kratku, jasnu i efikasnu saradnju. Vaša ponuda je kratka, jasna i ekonomski isplativa, samim tim i prihvatljiva. Nadam se da će saradnja i ubuduće biti na visokom nivou. Sve pohvale za dosadašnji izuzetno profesionalni rad.