JKP Bukulja Aranđelovac, Odeljenje za javne nabavke

Brzi ste u odgovorima na postavljena pitanja
Zadovoljni smo sa saradnjom. Brzi ste u odgovorima na postavljena pitanja. Mi sa Vama sarađujemo već dve godine sto dokazuje da smo zadovoljni sa pruženim uslugama.